Windows'unuzun sürümünü ve detaylı versiyonunu öğrenmek

Kullandığınız Windows'un sürüm ve detaylı versiyonunu öğrenmek için PowerShell'de bu komutları kullanabilirsiniz.

 

Get-ComputerInfo | select WindowsProductName, WindowsVersion, OsHardwareAbstractionLayer

 ya da 

systeminfo /fo csv | ConvertFrom-Csv | select OS*, System*, Hotfix* | Format-List

Add comment

Loading