Ahmet Oğuz Koca

Sosyal olaylar.

Ekonomik durgunluk yeni kayıt edilen domain sayısını düşürdü. Parça 2

Geçen günlerde çevirmiş olduğum Verisgin'in yılın 2. çeyreğine ait olan raporun devamıdır, İlk yazıya bu linkten ulaşabilirsiniz.

Sadece .com ve .net uzantılı alan adlarına bakılacak olursa 2. çeyrekte artış %3 oranında gerçekleşerek, bu alan adları altında toplam kayıtlı alan adı sayısını 87.3 milyona çıkarmış. Yıldan yıla bakıldığından %20’lik bir artış söz konusuymuş. Yine aynı uzantılar için ortalama aylık 2.5 milyon yeni kayıt gerçekleşiyormuş.  2008 yılı 2. çeyreğindeki toplam kayıt sayısı olan 7.5 milyon geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında %7’lik bir artışı gösterse de 2008 yılının ilk çeyreğiyle kıyaslandığında %3’lük bir düşüş söz konusuymuş.

Verisign’in tahminlerine göre kayıt edilen toplam alan adlarının yaklaşık %8.4’ü online reklamcılık yapma amacıyla satın alınıyormuş. Bahsi geçen dönemde online reklamcılıktaki gelirlerin düşmesi özellikle Google Adsense politikasındaki değişikliklerden dolayı alan adı yenileme oranı tarhinin en düşük seviylerinden biri olan %74 e kadar  düşmüş.

 


Verisign’in kayıtlı 87 milyon .com ve .net uzantılı alan adları üzerinde yaptığı bir diğer araştırmaya göre, bu alan adlarının % 68 kadarının üzerinde birden fazla web sayfasına sahip web sitesi, %22’sinde tek sayfalık (park ve diğerleri) web sitesi, %10’unda ise bir web sitesi bulunmuyormuş.


Rapora göre Latin Amerikada bu aralar internet patlaması yaşanıyormuş. Geçen yıla oranla internet kullanımı %30 artarak toplam kullanıcı sayısı 118 milyona ulaşmış.  Bu rakamda toplam nüfusun %22’sini teşkil ediyormuş. Bölgede en fazla internet kullanımı Brezilya, Meksika ve Arjantin’deymiş.

İnternet kullanımındaki artışın temel nedeni, yüksek bant erişim ve kablosuz sistemlerin artmasıymış. Geçen yılın aynı dönemine göre yüksek bant internet erişiminde %44 ‘lük bir artış gerçekleşmiş. Kablosuz internet erişiminde en büyük payda 3G lisansına sahip olan Telekom operatörlerininmiş.

İlk yazımda bahsettiğim alan adını kayıt sayısındaki artışın temel nedeni de bahsedilen artışa bağlanıyormuş. Toplam kayıtlı alan adı sayısı olan 167 milyonun yaklaşık 5,7 milyon kadarı Latin Amerika’daki kayıtlar oluşturuyormuş.  2. çeyrekte .com ve .net uzantılı alan adları baz alındığında Latin Amerika’daki toplam kayıt sayısı 1.7 milyona ulaşmış. Bu rakam geçen seneye göre %31’lik bir artışı gösteriyormuş.  Bu artış dünya çapıyla kıyaslandığında %11 oranında daha fazlaymış.  Bölgedeki  ülkelerdeki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, Brezilya’da %94’ü, Arjantin’de %83’ü, Meksika’da %77’si .com uzantısının işler için tahsis edilmiş alan adı olduğunu biliyormuş. Bu yüksek farkındalık oranına rağmen işletmeler, bir alan adın kayıt edilmesinin oldukça teknik ve zor bir konu olduğunu düşünüyorlarmış. Raporun geri kalanı Verisign’in Latin Amerikada yaptığı girişimleri ve internet üzerinde iş yapmayı planlayanlara bu bölgenin büyüme potansiyelini anlattığı için çeviriyi burada tamamlıyorum. Umarım yararlı bir yazı olmuştur.

 

 

Loading