Ahmet Oğuz Koca

Sosyal olaylar.

Ekonomik durgunluk yeni kayıt edilen domain sayısını düşürdü

    Verisign 2008 yılının 2. çeyreğini (Nisan-Hazian-Temmuz Ayları) kapsayan bir rapor yayınlamış. Rapora gore 2008 yılının ortasında toplam kayıtlı domain sayısı 168 milyona ulaşmış. Toplam domain sayısı baz alındığında 2008 in ilk çeyreğinde göre %4 lük, 2007 yılına göre ise %22 lik bir artış meydana gelmiş. Yine aynı dönemde toplam kayıtlı ülke alan adlarında da 65 milyon rakamına ulaşılmış. Yılın ilk çeyreğindeki toplam rakam baz alındığında %4’lük geçen sene baz alındığında ise %27’lik bir artış gerçekleşmiş.

    Toplam kayıtlı alan adları değerlendirildiğinde en çok .com uzantılı alan adı bulunurken, ülke alan adları baz alındığında liderliği hala Almanya’nın çektiği görülüyor, Almanya’yı ise sırasıyla Çin ve İngiltere takip ediyor. Verisign’in alan adı uzantıları ve toplam kayıtlı alan adları göz önüne alarak hazırladığı grafik ise şöyle;


    Tüm kayıtlı alan adları baz alındığında 2008 yılıının 2. çeyreğinde toplam 11.7 milyon adet yeni kayıt yapılmış. Bu rakam 2008 yılının ilk çeyreğinde kayıt edilenlerle kıyaslandığında %18 lik bir azalmayı ifade ediyor. Yine 2007 yılının aynı döneminde kayıt edilen alan adlarıyla kıyaslandığında ise %8’lik bir azalma söz konusu.

    Kayıtlı olan alan adları göze alındığında, sırasıyla en fazla kaydedilmiş olan alan adı uzantıları ise şöyle .com, .de (Almanya), .cn (Çin), .net, .uk (İngiltere), .org, .info, .nl (Hollanda), .eu (Avrupa Birliği),biz.

    Yazının başında belirttiğimiz dibi ülke alan adlarının kayıt sayısında da dramatik bir düşüş gerçeklemiş, söz konusu düşüşün son bir yıl baz alındığında grafik yansıması ise şöyle gerçekleşmiş. (Barlar belirtilen dönemde yine kayıt edilmiş domain sayısını gösteriyor).


    En büyük hacme sahip 20 ülke alan adı uzantısının 15’inde yeni kayıtlar baz alındığında bir düşüş gerçeklemiş lakin Avustralya ve Brezilya’da aksine büyüme hızı artmış. Bu iki ülkede artışın sebebi ise, Avustralya’da alan adlarının ikinci elde satılmasına olanak sağlanmasına başlanması, Brezilya’da ise kayıt şartlarının daha serbest hale getirilmesiymiş (com.br için şirket olma gereksinimi kaldırılmış) . Rusya ve Polonya ise artış gösteren diğer iki ülke olmuş.

    2008 Yılındaki yeni Kayıtlar baz alındığında en çok kayıt yaptılran ülke alanları sıralaması ise şöyle gerçekleşmiş;

Raporun kalanına yarın devam etmeyi düşünüyorum. Orjinal metne buradan ulaşabilirsiniz

http://www.verisign.com/static/044191.pdf

Loading